14-17 maja 2015 X Jubileuszowa Edycja Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii


Szanowni Państwo,

W dniach 14-17 maja bieżącego roku odbyło się w Karpaczu X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, zatytułowane „Skóra zwierciadłem wnętrza człowieka i jego zdrowia”, zorganizowane w ramach kolejnej edycji Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Tym razem spotkanie odbyło się w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Organizacja tegorocznego wydarzenia została powierzona Pani Prof. Ligii Brzezińskiej-Wcisło, Przewodniczącej Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, oraz zespołowi Katedry i Kliniki Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. MEGAFON pełnił rolę Biura Organizacyjnego...

 

Przeczytaj pełną treść podsumowania