16-18 czerwca 2016 12. Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego


 • Podsumowanie
 • Program
 • Lokalizacja
 • Komitet naukowy
 • Kontakt

Pełne podsumowanie

 

W dniach 16-18 czerwca 2016 roku odbył się w Łodzi 12. Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Organizatorami wydarzenia byli: Polskie Towarzystwo Nefrologiczne oraz MEGAFON, pieczę merytoryczną i nadzór nad programem naukowym  oraz przygotowaniami zjazdu pełniła łódzka Klinika Nefrologii, Hipertensjologii  i Transplantologii Nerek UM pod kierownictwem prof. Michała Nowickiego.

Obrady Zjazdu odbyły się w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. Zgromadziły łącznie 768 osób, lekarzy nefrologów z całego kraju. Przygotowany przez Komitet Naukowy Zjazdu program był bardzo obszerny, rozbudowany i bogaty, obrady trwały od 16 czerwca (czwartek) od godz. 13.00 do 18 czerwca (sobota) do godz. 16.30 i prowadzone były na dwóch /  trzech równoległych salach konferencyjnych. Obejmowały sesje edukacyjne, sesje plakatowe, spotkania grup roboczych,  w tym: 25 sesji naukowych, 3 sesje edukacyjne, 25 prezentacji zakwalifikowanych prac naukowych, 79 wykładów, 69 prac plakatowych, 17 prac kół studenckich. W realizację części naukowej zaangażowanych było ponad 100 wykładowców– wybitnych specjalistów z dziedziny nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych.

Część naukowa uzupełniona została również sesjami satelitarnymi Partnerów i Sponsorów zjazdu oraz częścią wystawową. Na terenach wystawowych zjazdu gościliśmy 27 wystawców, których stoiska były chętnie i często odwiedzane przez uczestników spotkania.

Dopełnieniem programu edukacyjnego zjazdu były chwile przeznaczone  na zaprezentowanie miasta od strony jego osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki. Podczas inauguracji obrad studenci Akademii Muzycznej w Łodzi zaprezentowali fragmenty musicalu operowego „Łódź Story”, napisanego przez Włodzimierza Korcza, pokazującego historię Łodzi  i źródła jej wielokulturowości. Kolacja w drugim dniu obrad odbyła się w niedawno otwartym Centrum Nauki i Sztuki EC1,  w scenerii XIX-wiecznej potężnej hali generatorów. Kontynuacją tradycji sportowych był 2. Bieg Nefrologów, zorganizowany i przeprowadzony przez firmę DaVita, który odbył się w sobotni ranek w Parku im. J. Poniatowskiego.

W imieniu Pana Prof. Michała Nowickiego,
Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
oraz własnym - Biura MEGAFON,
dziękujemy Państwu za udział w Zjeździe.

Szanownym Wykładowcom dziękujemy za współpracę, przygotowanie części naukowej zjazdu oraz przybycie i wygłoszone wykłady.

Wystawcom pragniemy podziękować za zaangażowane w przygotowanie zjazdu środki, Państwa wkład pracy, zarówno podczas ustaleń, których dokonywaliśmy drogą korespondencyjną, jak i podczas trwania i realizacji przedsięwzięcia.

Szanownym Gościom i Uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie, udział w obradach oraz spędzony wspólnie czas.


 

Program Zjazdu

 

 

 

 

Pobierz list powitalny prof. Michała Nowickiego

TEMATY WIODĄCE ZJAZDU:

 • Leczenie chorób nerek - teraźniejszość i perspektywy
 • Zaburzenia metaboliczne w chorobach nerek
 • Powikłania mineralne i kostne przewlekłej choroby nerek
 • Pierwotne i wtórne glomerulopatie
 • Naczyniowe choroby nerek
 • Nefrogeriatria
 • Powikłania dializoterapii
 • Przeszczepianie nerek
 • Tematy różne

 

Uczestnikom Zjazdu zostaną przyznane punkty edukacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
Liczba punktów zostanie podana po ułożeniu szczegółowego programu naukowego wydarzenia.
Przyznane punktu edukacyjne zostaną potwierdzone imiennym certyfikatem uczestnictwa w zjeździe, wydawanym zarejestrowanym uczestnikom w recepcji zjazdu po zakończeniu obrad.

 


 

 Lokalizacja

 

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi

ul. Pomorska 251,
92-213 Łódź

 

 

 

 

 


Komitet naukowy i organizacyjny

ORGANIZATOR

 • Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
 • MEGAFON Biuro Organizacyjne

PARTNERsTWO MERYTORYCZNE I NADZÓR NAUKOWY


Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Uniwersytecki Szpital i Centrum Kształcenia
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel. 42 201 44 00, faks 42 201 44 01

KOMITET NAUKOWY

 • Prof. n. med. Michał Nowicki - Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • Prof. n. med. Magdalena Durlik - Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • Dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska - Sekretarz Komitetu Naukowego
 

 

Członkowie Komitetu Naukowego:

Prof. Jerzy Chudek
Prof. Kazimierz Ciechanowski
Prof. Alicja Dębska-Ślizień
Prof. Jan Duława
Prof. Ryszard Gellert
Prof. Zbigniew Hruby
Prof. Marian Klinger 
Prof. Andrzej Książek
Dr hab. Mariusz Kusztal
Prof. Jolanta Małyszko
Prof. Jacek Manitius
Prof. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Prof. Dariusz Moczulski
Prof. Beata Naumnik
Prof. Stanisław Niemczyk
Prof. Andrzej Oko
Prof. Leszek Pączek
Prof. Bolesław Rutkowski
Prof. Andrzej Rydzewski
Prof. Jacek Rysz
Prof. Tomasz Stompór
Prof. Władysław Sułowicz 
Prof. Andrzej Więcek
Prof. Wojciech Załuska
Prof. Ewa Żukowska-Szczechowska


Kontakt z nami

ORGANIZATORzy

 • Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
 • MEGAFON Biuro Organizacyjne


PARTNERsTWO MERYTORYCZNE
I NADZÓR NAUKOWY


Klinika Nefrologii, Hipertensjologii
i Transplantologii Nerek
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Uniwersytecki Szpital i Centrum Kształcenia
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
te. 42 201 44 00, faks 42 201 44 01

Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Nr telefonu
Treść wiadomości
Wyślij wiadomość