16-18 czerwca 2016 12. Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego


 • Program
 • Lokalizacja
 • Warunki uczestnictwa
 • Komitet naukowy
 • Do pobrania
 • Kursy i prace
 • Kontakt

 

Program Zjazdu

 

 

 

 

Pobierz list powitalny prof. Michała Nowickiego

pobierz szczegółowy program zjazdu

TEMATY WIODĄCE ZJAZDU:

 • Leczenie chorób nerek - teraźniejszość i perspektywy
 • Zaburzenia metaboliczne w chorobach nerek
 • Powikłania mineralne i kostne przewlekłej choroby nerek
 • Pierwotne i wtórne glomerulopatie
 • Naczyniowe choroby nerek
 • Nefrogeriatria
 • Powikłania dializoterapii
 • Przeszczepianie nerek
 • Tematy różne

 

Uczestnikom Zjazdu zostaną przyznane punkty edukacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
Liczba punktów zostanie podana po ułożeniu szczegółowego programu naukowego wydarzenia.
Przyznane punktu edukacyjne zostaną potwierdzone imiennym certyfikatem uczestnictwa w zjeździe, wydawanym zarejestrowanym uczestnikom w recepcji zjazdu po zakończeniu obrad.

 


 

 Lokalizacja

 

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi

ul. Pomorska 251,
92-213 Łódź

 

Recepcja zjazdu zaprasza:

 • w czwartek 16 czerwca 2016 w godzinach 10.00-20.00
 • w piątek 17 czerwca 2016 w godzinach 08.00-18.00
 • w sobotę 18 czerwca 2016 w godzinach 08.00-18.00

Plan parkingów.pdf

 

 

 


Warunki uczestnictwa i zakwaterowanie

 

Szczegółowe informacje o opłatach za udział w zjeździe (fee zjazdowe i zakwaterowanie), obowiązujących podczas całego okresu przygotowań do zjazdu, znajdziecie Państwo w pliku INFORMACJA cennik fee pakiety zjazdowe w zakładce DO POBRANIA.

Od 01 maja obowiązuje III stawka opłat (do wyczerpania wolnych miejsc).

Aby zgłosić swój udział w zjeździe, należy:

 • dokonać płatności za wybraną opcję uczestnictwa
 • przesłać wypełniony formularz zgłoszenia.

 Dla Państwa wygody zapraszamy do korzystania z elektronicznego formularza rejestracyjnego.

Jeśli chcecie Państwo skorzystać z formularza tradycyjnego w formie papierowej, proszę o:

 • pobranie odpowiedniego formularza z zakładki DO POBRANIA
 • wydrukowanie pobranego formularza
 • wypełnienie i podpisanie formularza
 • przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza pocztą poleconą na adres Biura Organizacyjnego MEGAFON: ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław

Płatności:

Wszelkie opłaty za uczestnictwo oraz rezerwację pakietów prosimy kierować na konto MEGAFON
MultiBank nr rachunku: 39 1140 2017 0000 4002 0963 3019 z dopiskiem NEFRO Łódź 2016 w tytule przelewu

Warunki anulacji:

 • Anulacja opłaconego fee zjazdowego możliwa WYŁĄCZNIE  w formie pisemnej do dnia 31 marca 2016r. 
 • Dokonana w tym terminie anulacja łączy się ze zwrotem całości wpłaconej kwoty. 
 • Po dniu 31 marca 2016r. NIE przysługuje zwrot za niewykorzystaną rezerwację.
 • Anulacja zarezerwowanych noclegów / pakietów możliwa WYŁĄCZNIE  w formie pisemnej do dnia 31 marca 2016r. 
 • Dokonana w tym terminie rezygnacja z rezerwacji miejsca hotelowego (pakietu) łączy się ze zwrotem całości wpłaconej kwoty. 
 • Po dniu 31 marca 2016r. NIE przysługuje zwrot za częściowo lub w całości niewykorzystaną rezerwację.
 • Podczas trwania zjazdu tj. w terminie 16-18 czerwca 2016 roku (2 doby) oferujemy zakwaterowanie w następujących obiektach hotelowych:

Hotel TOBACO*** w Łodzi,
ul. Kopernika 64 www.hoteltobaco.pl- BRAK WOLNYCH POKOI od dnia 11.03.2016.

Hotel FOCUS *** w Łodzi, 
ul. Łąkowa 23/25 www.focushotels.pl- BRAK WOLNYCH POKOI od dnia 19.11.2015.

Hotel STARE KINO – CINEMA RESIDENCE**** w Łodzi, 
ul. Piotrkowska 120 www.cinemahotel.pl- BRAK WOLNYCH POKOI od dnia 07.04.2016.

Hotel QUBUS *** w Łodzi, 
ul. Mickiewicza 7 www.qubushotel.com- BRAK WOLNYCH POKOI od dnia 17.11.2015.

 

 

 

 


Komitet naukowy i organizacyjny

ORGANIZATOR

 • Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
 • MEGAFON Biuro Organizacyjne

PARTNERsTWO MERYTORYCZNE I NADZÓR NAUKOWY


Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Uniwersytecki Szpital i Centrum Kształcenia
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel. 42 201 44 00, faks 42 201 44 01

KOMITET NAUKOWY

 • Prof. n. med. Michał Nowicki - Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • Prof. n. med. Magdalena Durlik - Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • Dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska - Sekretarz Komitetu Naukowego
 

 

Członkowie Komitetu Naukowego:

Prof. Jerzy Chudek
Prof. Kazimierz Ciechanowski
Prof. Alicja Dębska-Ślizień
Prof. Jan Duława
Prof. Ryszard Gellert
Prof. Zbigniew Hruby
Prof. Marian Klinger 
Prof. Andrzej Książek
Dr hab. Mariusz Kusztal
Prof. Jolanta Małyszko
Prof. Jacek Manitius
Prof. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
Prof. Dariusz Moczulski
Prof. Beata Naumnik
Prof. Stanisław Niemczyk
Prof. Andrzej Oko
Prof. Leszek Pączek
Prof. Bolesław Rutkowski
Prof. Andrzej Rydzewski
Prof. Jacek Rysz
Prof. Tomasz Stompór
Prof. Władysław Sułowicz 
Prof. Andrzej Więcek
Prof. Wojciech Załuska
Prof. Ewa Żukowska-SzczechowskaPrace plakatowe

 

Prosimy o przygotowanie prac plakatowych 
zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi:

 • w układzie portrait (pionowym), 
 • max. szerokość  850 mm, 
 • max. długość 900 mm, 
 • papier matowy, max. gramatura papieru 200g/m2

sposób dostarczenia / montażu:

 • proszę o dostarczenie plakatu do recepcji zjazdu MEGAFON / DZIAŁ VIP w dniu rozpoczęcia zjazdu tj. w czwartek 16 czerwca 2016 do godziny 19.00
 • proszę o odebranie plakatu w recepcji zjazdu MEGAFON / DZIAŁ VIP w dniu zakończenia zjazdu tj. w sobotę 18 czerwca 2016 do godziny 17.00
 • plakaty nie odebrane zostaną ZNISZCZONE (NIE odsyłamy nie odebranych plakatów) 
 

Prace naukowe

 

 

Przyjmowanie prac zostało zakończone. Prosimy o nie przysyłanie kolejnych prac

 

Otrzymane prace zostaną przekazane Komisji Naukowej do oceny i kwalifikacji po zakodowaniu. Proszę o nie umieszczanie w treści streszczenia pracy żadnych danych, które pozwoliłyby na identyfikację ośrodka, z którego pochodzi praca.

Autorzy zostaną powiadomieni pocztą e-mail o zakwalifikowaniu pracy naukowej najpóźniej do dnia 08 kwietnia 2016r.

 


Kontakt z nami

ORGANIZATOR

 • Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
 • MEGAFON Biuro Organizacyjne


PARTNERsTWO MERYTORYCZNE
I NADZÓR NAUKOWY


Klinika Nefrologii, Hipertensjologii
i Transplantologii Nerek
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Uniwersytecki Szpital i Centrum Kształcenia
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
te. 42 201 44 00, faks 42 201 44 01

Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Nr telefonu
Treść wiadomości
Wyślij wiadomość