11-13 maja 2017 XI Edycja Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii


  • Program
  • Lokalizacja
  • Komitet Naukowy
  • Do pobrania
  • Prace naukowe i Kurs
  • Kontakt


 

Lokalizacja i dojazd

noclegi w hotelu warszawianka wyprzedane od 15.02.2017.

Proponowane obiekty noclegowe

 

Centrum Kongresowe WARSZAWIANKA
Jachranka 77, 05-140 Serock
Województwo Mazowieckie

warszawianka.pl

 

Możliwości dojazdu z Warszawy

 

 


Komitet naukowy

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Dr hab. med. Barbara Zegarska, prof. nadzw.
Dr hab. med. Rafał Czajkowski, prof. nadzw.

Członkowie Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. med. Lidia Rudnicka–Prezes ZG PTD
Prof. dr hab. med. Stefania Jabłońska – Honorowy Prezes ZG PTD
Prof. dr hab. med. Jacek Szepietowski – Honorowy Prezes ZG PTD
Prof. dr hab. med. Waldemar Placek
Prof. dr hab. med. Anna Wojas-Pelc
Dr hab. med. Adam Reich, prof. nadzw.
Prof. dr hab. med. Zygmunt Adamski
Prof. dr hab. med. Ligia Brzezińska-Wcisło
Prof. dr hab. med. Roman Nowicki
Prof. dr hab. med. Grażyna Chodorowska

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. med. Magdalena Czarnecka-Operacz
Dr med. Joanna Czuwara
Prof. dr hab. med. Iwona Flisiak
Dr med. Monika Kapińska-Mrowiecka
Prof. dr hab. med. Andrzej Kaszuba
Prof. dr hab. med. Cezary Kowalewski
Prof. dr hab. med. Dorota Krasowska
Dr hab. med. Aleksandra Lesiak
Prof. dr hab. med. Sławomir Majewski
Dr hab. med. Joanna Maj, prof. nadzw.
Prof. dr hab. med. Romuald Maleszka
Prof. dr hab. med. Joanna Narbutt
Dr hab. med. Witold Owczarek, prof. WIM
Dr hab. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, prof. nadzw.
Prof. dr hab. med. Anna Woźniacka 

kurs specjalizacyjny

 

UWAGA! Informacja dla osób w trakcie specjalizacji w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

W Serocku odbędą się kursy specjalizacyjne:

Tytuł kursu: IMMUNOLOGIA CHORÓB SKÓRY
Numer kursu: 05-707/3-05-030-2017
Kierownik Kursu: PROF. LIDIA RUDNICKA
Koordynator Kursu DR MED. MAGDALENA MISIAK-GAŁĄZKA

Tytuł kursu: DERMATOLOGIA ESTETYCZNA
Kierownik Kursu: DR HAB. MED. BARBARA ZEGARSKA, PROF. NADZW.

Zajęcia kursowe będą odbywały się jednocześnie – możliwy jest udział TYLKO w jednym z w/w kursów.

Udział w kursie jest BEZPŁATNY.

Udział w kursie NIE OBEJMUJE zakwaterowania, wyżywienia
i transportu do miejsca realizacji kursu.

Warunkiem zaliczenia kursu jest udział we wszystkich sesjach kursowych.

Liczba miejsc jest ograniczona.
Kwalifikacja do udziału w kursie na podstawie kolejności zgłoszeń.

Zgłoszenia W FORMIE WYPEŁNIONEGO FORMULARZA:
Wzór formularza zgłoszeniowego na kursy organizowane przez podmioty inne niż CMKP pobranego ze strony
https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie-podyplomowe/studia-specjalizacyjne-lekarzy/formularze-zgloszeniowe/
prosimy wysyłać w pliku PDF na adres:
biuro@megafon.info.pl

Przyjęte zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem zwrotnym,
wysłanym na adres nadawcy przez Biuro MEGAFON.
Brak potwierdzenia oznacza brak przyjęcia zgłoszenia.

Aktualne i weryfikowane na bieżąco informacje o dostępności miejsc dla uczestników Kursu będą zamieszczane na niniejszej stronie www w formie odrębnych komunikatów.

 

 

Prace naukowe/ prace oryginalne

 

Zgłaszanie prac TYLKO za pomocą formularza zgłaszania prac naukowych

Zgłoszenie pracy naukowej

  • Streszczenia prac prosimy przesyłać do dnia 28 lutego 2017r.
  • Otrzymanie pracy zostanie potwierdzone mailowo.
  • W przypadku braku potwierdzenia otrzymania pracy prosimy o kontakt z Biurem MEGAFON.

Otrzymane prace zostaną przekazane Komisji Naukowej do oceny i kwalifikacji.
Autorzy zostaną powiadomieni pocztą e-mail o zakwalifikowaniu pracy naukowej
najpóźniej do dnia 31 marca 2017r.

UWAGA!
ZAKWALIFIKOWANIE PRACY DO PROGRAMU NAUKOWEGO
NIE ZWALNIA AUTORA PRACY Z OPŁAT REJESTRACYJNYCH

UWAGA!
KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ ORYGINALNĄ Pa2’2017

zgłoszone prace oryginalne wezmą udział w konkursie;
najlepsza praca zostanie nagrodzona !

 


Kontakt z nami

MEGAFON Biuro

kom. 609 807 790
e-mail: biuro@megafon.info.pl

KONTAKT dla firm

Beata Wadas kom. 609 807 782
b.wadas@megafon.info.pl

Prof. dr hab. med. Barbara Zegarska
Katedra Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej CM UMK w Bydgoszczy
Zakład Kosmetologii
ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel. 52 585-34-24
tel. 52 585-34-25
kkosmet@cm.umk.pl

Prof. dr hab. med. Rafał Czajkowski
Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
i Immunodermatologii  CM UMK w Bydgoszczy
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585-38-67
kikderm@cm.umk.pl

Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Nr telefonu
Treść wiadomości
Wyślij wiadomość