2003-2006 Spotkania z dermatologią


  • Podsumowanie
  • Galeria

podsumowanie

 

 


 

 "Dermatologia w codziennej praktyce pediatrycznej, internistycznej oraz praktyce lekarza rodzinnego" oraz Spotkania z dermatologią 2005 i 2006” to cykl konferencji naukowych, poświęconych dermatologii, zorganizowanych dla Państwa przez MEGAFON w latach 2003 – 2006.

 

Podczas blisko 40 przygotowanych przez nas spotkań współpracowaliśmy z gronem wybitnych wykładowców, specjalistów w dziedzinie dermatologii: prof. Wiesławem Glińskim, prof. Andrzejem Langnerem, prof. Marią Błaszczyk, prof. Ligią Brzezińską-Wcisło, prof. Hanną Wolską, prof. Romualdem Maleszką, dr Olgą Glińską,
dr Anną Purą-Rynasiewicz, dr Anną Czarnecką, dr Bartłomiejem Kwiekiem.

Nasze konferencje zgromadziły ok. 7 000 uczestników - lekarzy różnych specjalności: pediatrów, internistów, lekarzy rodzinnych, a także dermatologów i alergologów.

Z informacją o produktach dotarliśmy do ok. 30 000 lekarzy w całym kraju. Współpracowaliśmy z Towarzystwem Internistów Polskich oraz lokalnymi Izbami Lekarskimi, oferując uczestnikom naszych spotkań punkty edukacyjne potwierdzone certyfikatem.

Naturalnym uzupełnieniem części naukowej spotkań była oferta firm, związanych z dermatologią i środowiskiem medycznym. Stoiska wystawowe, eksponowane w dogodnym miejscu oraz prezentacje produktów, obecnych na naszym rynku, pozwoliły lekarzom na pełniejsze i kompleksowe wykorzystanie naszych spotkań z korzyścią dla swojej działalności. Obecnym na spotkaniach Przedstawicielom i Konsultantom zapewniliśmy komfortowe warunki dotarcia z promocją do szerokiej grupy lekarzy oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z uczestnikami. Organizowane konsultacje dermokosmetyczne były atrakcyjnym urozmaiceniem spotkań i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem gości.

 


Galeria

Wrocław 2006 Rzeszów 2006 Białystok 2006
Gdańsk 2006 Szczecin 2006 Szczecin 2006
Szczecin 2006 Katowice 2006 Katowice 2006