10-12 września 2009 XI Konferencja sekcji dermatochirurgii PTD


Podsumowanie

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 10-12 września 2009 roku odbyła się we Wrocławiu XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz IV Trójstronne Polsko-Czesko-Niemieckie Sympozjum Dermatologiczne. Organizatorem obu powyższych wydarzeń naukowych była Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu. MEGAFON pełnił rolę Biura Organizacyjnego.