13 marca 2009 Dializa optymalna - II Quinquennale


Podsumowanie

 

 

 

 • „Nadumieralność dializowanych - nie tylko dawka dializy?”
  Prof. dr hab. n. med. Michał Myśliwiec
 • „BMI i płeć a rokowanie w dializoterapii”
  Prof. dr hab. n. med. Andrzej Książek
 • „Nawroty kłębuszkowych zapaleń nerek - jak leczyć w okresie dializ?”
  Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek
 • „Skuteczne leczenie ESA - nie tylko niedokrwistość”
  Prof. dr hab. n. med. Marian Klinger
 • „Racjonalna suplementacja żelaza”
  Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
 • „Optymalne rozpoczęcie dializoterapii”
  Prof. dr hab. n. med. Władysław Sułowicz
 • „Częstość hemodializ i wielkość konwekcji a rokowanie w ostrej i przewlekłej niewydolności nerek”
  Prof. dr hab. n. med. Jan Duława
 • „Opieka predializacyjna a wyniki leczenia dializami”
  Prof. dr hab. n. med. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska
 • „Leczenie dializami a wyniki przeszczepienia nerek”
  Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

 

Patronat honorowy:

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
dr hab. n. med., prof. CMPK Joanna Jędrzejczak

Konferencja pod auspicjami:

International Federation of Kidney Foundations;
International Society of Nephrology;
Krajowej Fundacji Nefrologicznej;
Stowarzyszenia Nefrologia Polska;
Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego;
Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa.