2008-2009 Nefrologia w pigułce


Podsumowanie

 

 

 

Przygotowany przez zespół PChN program edukacyjny, wspierany przez Roche Polska Sp. z o.o.,  objęty został patronatami: Konsultanta Krajowego ds. Nefrologii prof. Bolesława Rutkowskiego (Kierownika Naukowego cyklu) oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

Część merytoryczną całego cyklu przygotował i poprowadził zespół wybitnych naukowców, lekarzy - praktyków, specjalistów w dziedzinie chorób nerek, nauczycieli akademickich i doskonałych wykładowców.

Obrady zlokalizowano w salach konferencyjnych/salach wykładowych należących do obiektów o dogodnym usytuowaniu komunikacyjnym, spełniających wymagania zarówno Wykładowców, jak i Słuchaczy, dla których udział w spotkaniach był nieodpłatny.

Obrady obejmowały następujące wykłady:

  • „Białkomocz”,
  • „Krwinkomocz”,
  • „Leukocyturia”,
  • „Pogorszenie czynności nerek”,
  • „Nadciśnienie tętnicze nerkopochodne”.

Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem i uwagą słuchaczy. Praktyczne informacje, przekazane przez wykładowców, zilustrowane zostały przypadkami klinicznymi, omówieniem własnych doświadczeń terapeutycznych prelegentów oraz pytaniami testowymi. 

Dostępne na stoisku firmowym materiały edukacyjne oraz kalkulatory do obliczania współczynnika eGFR, wręczane uczestnikom podczas rejestracji w recepcji konferencyjnej okazały się znakomitym, interaktywnym elementem szkolenia.