14-17 maja 2015 X Jubileuszowa Edycja Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii


Szanowni Państwo,

W dniach 14-17 maja bieżącego roku odbyło się w Karpaczu X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, zatytułowane „Skóra zwierciadłem wnętrza człowieka i jego zdrowia”, zorganizowane w ramach kolejnej edycji Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Tym razem spotkanie odbyło się w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Organizacja tegorocznego wydarzenia została powierzona Pani Prof. Ligii Brzezińskiej-Wcisło, Przewodniczącej Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, oraz zespołowi Katedry i Kliniki Dermatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. MEGAFON pełnił rolę Biura Organizacyjnego.

Konferencja – zgodnie z nadanym jej tytułem – poświęcona była w dużym stopniu interdyscyplinarnemu spojrzeniu na choroby skóry, będące zewnętrzną manifestacją wielu chorób ogólnoustrojowych. Obrady zgromadziły 394 lekarzy dermatologów z terenu całego kraju, a bogaty program naukowy, realizowany na dwóch równoległych salach, oferował wykłady przygotowane i przeprowadzone przez ponad 45 wykładowców. Zróżnicowana tematyka wykładów, pogrupowanych w sesje tematyczne, pozwoliła każdemu z uczestników na wybranie najciekawszych, najbardziej dla niego wartościowych i przydatnych tematów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy przypadków klinicznych, a zaprezentowane przez specjalistów z dziedziny psychiatrii wykłady raz jeszcze podkreśliły konieczność holistycznego działania w skutecznym procesie terapeutycznym. Uzupełnieniem części wykładowej była sesja plakatowa, gromadząca dwadzieścia osiem prac.

Podczas sympozjum, już po raz kolejny, tym razem jubileuszowy, mieliśmy przyjemność i zaszczyt uhonorować osoby szczególnie zasłużone i zaangażowane w tworzenie kolejnych edycji Pa2. Uroczysta ceremonia przyznania tytułów Partnera Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii oraz wręczenie pamiątkowych statuetek odbyło się w piątkowy wieczór. Laureatami w tym roku zostali:

  • Pan Prof. dr hab. med. Andrzej Kaszuba wraz z zespołem II Katedry i Kliniki Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej UM w Łodzi
  • Pan Prof. dr hab. med. Zbigniew Samochocki.

Po raz drugi przyznana została Nagroda im. Prof. Wiesława Glińskiego. Kapituła tej nagrody wyróżniła tym tytułem dwie osoby: Panią Doktor Magdalenę Trzeciak, autorkę pracy „Ekspresje genów białek koperty rogowej w skórze pacjentów z atopowym zapaleniem skóry - SPRR3 i SPRR1A nowi gracze w patogenezie AZS” oraz Pana Doktora Macieja Pastuszczaka, autora pracy „Aspekty immunologiczne surowiczooporności u chorych na kiłę”. Ta zaszczytna nagroda ma również charakter finansowy - Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego ufundował grant w wysokości 4000zł dla nagrodzonych Autorów.

Każdy z uczestników Sympozjum podczas rejestracji otrzymał komplet materiałów zjazdowych wraz z kolejnym numerem Przeglądu Dermatologicznego, zawierającym program obrad oraz streszczenia poszczególnych wykładów.

Część naukowa uzupełniona została również bogatą częścią wystawową: 
podczas sympozjum gościliśmy 33 wystawców, których stoiska wystawowe zlokalizowane zostały w przestronnych salach wystawowych. Wszystkie stanowiska wystawowe zasługują na wielkie uznanie za ich przygotowanie oraz pracę, jaką włożyli Pracownicy i Przedstawiciele Wystawców w ich funkcjonowanie i obsługę.


Podziękowania

W imieniu Pani Profesor Ligii Brzezińskiej - Wcisło,
Przewodniczącej Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum,
Pani Docent Anny Lis-Święty,
Sekretarza Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum,
całego Zespołu Pa2 oraz Biura Organizacyjnego MEGAFON
Wszystkim Państwu dziękujemy za udział w X Jubileuszowej Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii.

Wykładowcom dziękujemy za współpracę, przygotowanie części naukowej Konferencji, wygłoszone wykłady i przeprowadzone kursy.

Wystawcom pragniemy podziękować za zaangażowane w przygotowanie spotkania środki, Państwa wkład pracy, zarówno podczas ustaleń, których dokonywaliśmy drogą korespondencyjną, jak i podczas trwania i realizacji przedsięwzięcia.

Patronom medialnym wydarzenia dziękujemy za współpracę i zaangażowanie.

Szanownym Gościom i Uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie, udział w obradach oraz spędzony wspólnie czas.