16-18 czerwca 2016 12. Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego


 • Podsumowanie
 • Program

Pełne podsumowanie

 

W dniach 16-18 czerwca 2016 roku odbył się w Łodzi 12. Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Organizatorami wydarzenia byli: Polskie Towarzystwo Nefrologiczne oraz MEGAFON, pieczę merytoryczną i nadzór nad programem naukowym  oraz przygotowaniami zjazdu pełniła łódzka Klinika Nefrologii, Hipertensjologii  i Transplantologii Nerek UM pod kierownictwem prof. Michała Nowickiego.

Obrady Zjazdu odbyły się w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. Zgromadziły łącznie 768 osób, lekarzy nefrologów z całego kraju. Przygotowany przez Komitet Naukowy Zjazdu program był bardzo obszerny, rozbudowany i bogaty, obrady trwały od 16 czerwca (czwartek) od godz. 13.00 do 18 czerwca (sobota) do godz. 16.30 i prowadzone były na dwóch /  trzech równoległych salach konferencyjnych. Obejmowały sesje edukacyjne, sesje plakatowe, spotkania grup roboczych,  w tym: 25 sesji naukowych, 3 sesje edukacyjne, 25 prezentacji zakwalifikowanych prac naukowych, 79 wykładów, 69 prac plakatowych, 17 prac kół studenckich. W realizację części naukowej zaangażowanych było ponad 100 wykładowców– wybitnych specjalistów z dziedziny nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych.

Część naukowa uzupełniona została również sesjami satelitarnymi Partnerów i Sponsorów zjazdu oraz częścią wystawową. Na terenach wystawowych zjazdu gościliśmy 27 wystawców, których stoiska były chętnie i często odwiedzane przez uczestników spotkania.

Dopełnieniem programu edukacyjnego zjazdu były chwile przeznaczone  na zaprezentowanie miasta od strony jego osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki. Podczas inauguracji obrad studenci Akademii Muzycznej w Łodzi zaprezentowali fragmenty musicalu operowego „Łódź Story”, napisanego przez Włodzimierza Korcza, pokazującego historię Łodzi  i źródła jej wielokulturowości. Kolacja w drugim dniu obrad odbyła się w niedawno otwartym Centrum Nauki i Sztuki EC1,  w scenerii XIX-wiecznej potężnej hali generatorów. Kontynuacją tradycji sportowych był 2. Bieg Nefrologów, zorganizowany i przeprowadzony przez firmę DaVita, który odbył się w sobotni ranek w Parku im. J. Poniatowskiego.

W imieniu Pana Prof. Michała Nowickiego,
Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
oraz własnym - Biura MEGAFON,
dziękujemy Państwu za udział w Zjeździe.

Szanownym Wykładowcom dziękujemy za współpracę, przygotowanie części naukowej zjazdu oraz przybycie i wygłoszone wykłady.

Wystawcom pragniemy podziękować za zaangażowane w przygotowanie zjazdu środki, Państwa wkład pracy, zarówno podczas ustaleń, których dokonywaliśmy drogą korespondencyjną, jak i podczas trwania i realizacji przedsięwzięcia.

Szanownym Gościom i Uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie, udział w obradach oraz spędzony wspólnie czas.


 

Program Zjazdu

 

 

 

 

TEMATY WIODĄCE ZJAZDU:

 • Leczenie chorób nerek - teraźniejszość i perspektywy
 • Zaburzenia metaboliczne w chorobach nerek
 • Powikłania mineralne i kostne przewlekłej choroby nerek
 • Pierwotne i wtórne glomerulopatie
 • Naczyniowe choroby nerek
 • Nefrogeriatria
 • Powikłania dializoterapii
 • Przeszczepianie nerek
 • Tematy różne

 

Uczestnikom Zjazdu zostaną przyznane punkty edukacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
Liczba punktów zostanie podana po ułożeniu szczegółowego programu naukowego wydarzenia.
Przyznane punktu edukacyjne zostaną potwierdzone imiennym certyfikatem uczestnictwa w zjeździe, wydawanym zarejestrowanym uczestnikom w recepcji zjazdu po zakończeniu obrad.