30 września-1 października 2016 XI Ogólnopolskie Sympozjum Immunoterapia Alergenowa


Szanowni Państwo,

W dniach 30 września – 01 października 2016 roku odbyło się w Wiśle kolejne, XI Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Immunoterapia Alergenowa”, zorganizowane przez  MEGAFON przy współpracy merytorycznej Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  Nadzór naukowy nad wydarzeniem pełnili: Prof. Barbara Rogala i Docent Radosław Gawlik. Sympozjum objęte zostało patronatami: Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz JM Rektora ŚUM w Katowicach– Prof. Przemysława Jałowieckiego.

Tegoroczne obrady zgromadziły  238 uczestników, lekarzy alergologów z terenu całego kraju. Wykłady naukowe, pogrupowane w sesje tematyczne, poprowadzili znakomici specjaliści w dziedzinie alergologii, pneumonologii oraz immunologii klinicznej, wykładowcy polscy i zagraniczni. Przedstawionych zostało wiele najnowszych osiągnięć oraz aktualnych danych dotyczących praktycznego aspektu immunoterapii alergenowej, zarówno w formie wykładów, jak i ożywionej dyskusji, pytań, odpowiedzi oraz wymiany doświadczeń.

Uzupełnieniem części naukowej była oferta sektora farmaceutycznego, zaprezentowana na stoiskach wystawowych. W specjalnie przygotowanej sali wystawowej gościliśmy wystawców, którzy  swoje stanowiska przygotowali z wielką starannością.

Wykładowcom składamy podziękowania za przygotowane
i wygłoszone podczas obrad wykłady, prezentacje oraz udział w dyskusjach;

Wystawcom dziękujemy za pomoc, zaangażowanie i współpracę podczas całego okresu przygotowań oraz za przygotowane ekspozycje i aranżacje stoisk wystawowych;

Uczestnikom dziękujemy za spędzony wspólnie czas, udział w obradach i dyskusjach.