11-13 maja 2017 XI Edycja Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii


W dniach 11-13 maja 2017 roku odbyło się XI Sympozjum Naukowo Szkoleniowe Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Organizatorami wydarzenia byli: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz MEGAFON, pieczę merytoryczną i nadzór nad programem naukowym oraz przygotowaniami do sympozjum pełnili: Pani Prof. Lidia Rudnicka – Prezes Zarządu Głównego PTD, Katedra oraz Zakład Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, pod kierownictwem Pani Prof. Barbary Zegarskiej, oraz Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy pod kierownictwem Pana Prof. Rafała Czajkowskiego.

Obrady zjazdu odbyły się w Centrum Kongresowym Warszawianka w Serocku k/ Warszawy. Zgromadziły łącznie 397 osób, lekarzy dermatologów z terenu całego kraju oraz licznych przedstawicieli środowiska dermatologicznego. Przygotowany przez Komitet Naukowy Sympozjum program był bardzo obszerny, rozbudowany i bogaty, obrady trwały od 11 maja (czwartek) od godz. 16.00 do 13 maja (sobota) do godz. 13.30 i prowadzone były na dwóch równoległych salach konferencyjnych. Obejmowały pokazy przypadków, sesje edukacyjne, sesje plakatowe oraz kursy. W realizację części naukowej zaangażowanych było ponad 70 wykładowców – wybitnych specjalistów z dziedziny dermatologii, alergologii i pediatrii.

Część naukowa uzupełniona została również sesjami satelitarnymi Partnerów i Sponsorów zjazdu oraz częścią wystawową. Na terenach wystawowych zjazdu gościliśmy 28 wystawców, których stoiska były chętnie odwiedzane przez uczestników spotkania.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum
oraz własnym - Biura MEGAFON,

dziękujemy Państwu za udział w Sympozjum. 

Szanownym Wykładowcom dziękujemy za współpracę, przygotowanie części naukowej sympozjum, przybycie i wygłoszone wykłady.

Wystawcom pragniemy podziękować za zaangażowane w przygotowanie sympozjum środki, Państwa wkład pracy, zarówno podczas ustaleń, których dokonywaliśmy drogą korespondencyjną, jak i podczas trwania i realizacji przedsięwzięcia.

Szanownym Gościom i Uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie, udział w obradach oraz spędzony wspólnie czas.