24 listopada 2018 IX Konferencja Żywienie, Zdrowie i Choroby


W dniu 24 listopada 2018 roku odbyła się IX Edycja Konferencji ŻYWIENIE ZDROWIE i CHOROBY.

Pieczę merytoryczną i nadzór nad programem naukowym oraz przygotowaniami do konferencji pełnili: Pani Prof. Elżbieta Poniewierka (Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii UM we Wrocławiu) oraz Pani Doktor Katarzyna Neubauer (Zakład Dietetyki Katedry Gastroenterologii i Hepatologii UM we Wrocławiu). Partnerami merytorycznymi konferencji zostali także: Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie oraz Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. MEGAFON Sp. z o.o. była organizatorem logistycznym wydarzenia.

Obrady odbyły się w tym roku w nowej dla konferencji lokalizacji: w Hotelu IBIS Styles Wrocław Centrum. Zgromadziły łącznie ponad 200 osób - lekarzy internistów, pediatrów, gastroenterologów, dietetyków, psychologów, studentów różnych kierunków oraz wiele osób zawodowo i prywatnie zainteresowanych problematyką zdrowego odżywiania, przybyłych z terenu całego kraju. Przygotowany przez Komitet Naukowy program obejmował trzy sesje naukowe oraz jedną sesję satelitarną. Obrady trwały od godziny 09.00 do godziny 16.00. W realizację części naukowej zaangażowanych było 20 wykładowców – specjalistów w dziedzinach gastroenterologii, hepatologii, dermatologii, psychologii i psychiatrii, wychowania fizycznego oraz dietetyki.

Przygotowania do konferencji objęły również konkurs prac naukowych, magisterskich i licencjackich, dotyczących tematyki obrad. Do konkursu nadesłano 13 prac, z których Komitet Naukowy wyłonił trzy najlepsze:

I miejsce
Sposób żywienia a potencjał mikrobioty człowieka do syntezy folianów
Dorota Gumiela (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

II miejsce
Analiza sposobu żywienia małych dzieci w kontekście programowania żywieniowego
Dagmara Woźniak (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

III miejsce
Zależność między formą pracy personelu medycznego a ich stylem życia
Weronika Kamińska (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Wyróżnione prace zostały włączone do programu naukowego konferencji i zaprezentowane uczestnikom na sali obrad. Autorzy prac zostali także uhonorowani nagrodami książkowymi, ufundowanymi przez Wydawnictwo EDRA Urban & Partner.

Część naukowa uzupełniona została również częścią wystawową. Podczas konferencji gościliśmy Wystawców, których stoiska były chętnie odwiedzane przez uczestników spotkania. Podczas przygotowań do konferencji współpracowaliśmy również z Firmami, które objęły wydarzenie Patronatem Medialnym.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Konferencji oraz własnym – MEGAFON Sp. z o.o. dziękujemy Państwu za udział w IX Konferencji ŻYWIENIE ZDROWIE I CHOROBY

Szanownym Wykładowcom dziękujemy za współpracę, przygotowanie części naukowej konferencji, przybycie i wygłoszone wykłady.

Wystawcom pragniemy podziękować za zaangażowane w przygotowanie wydarzenia środki, Państwa wkład pracy, zarówno podczas ustaleń, których dokonywaliśmy drogą korespondencyjną, jak i podczas trwania i realizacji przedsięwzięcia.

Wszystkim Partnerom dziękujemy za współpracę, dzięki Wam konferencja mogła się odbyć!

Autorom prac naukowych dziękujemy za udział w konkursie, 

Autorom prac wyróżnionych serdecznie gratulujemy!

Szanownym Gościom i Uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie, udział w obradach oraz spędzony wspólnie czas.

Już teraz zapraszamy Państwa do udziału w przyszłorocznej, X-tej Jubileuszowej Edycji Konferencji Żywienie, zdrowie i Choroby

 

Zobacz galerię zdjęć!